Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

IX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
IX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

IX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 10 marca 2022 r. odbyło się IX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej wręczono czternaście nominacji członkom V Kadencji Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Integracja przedstawicieli trzeciego sektora z reprezentantami instytucji i organizacji związanych ze środowiskami senioralnymi odbyła się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu.

 

W dalszej części obrad Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Przewodnicząca WRdsPS poinformowała uczestników posiedzenia, że w dniu 7 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiciele środowisk samorządowych wyrazili stanowczy sprzeciw wobec agresji militarnej dokonanej przez Rosję na niepodległą i suwerenną Ukrainę. Uczestnicy forum zadeklarowali dalsze wspólne działania w sferze organizacyjnej, technicznej, społecznej i finansowej pozwalające na rozwiązanie problemów tej trudnej i złożonej sytuacji. Będą także podejmować inicjatywy prowadzące do zaangażowania wszystkich chcących włączyć się w niesienie pomocy dla uchodźców znajdujących się na terenie województwa. Wspólnota regionalna stanęła przed wielkim wyzwaniem i musi solidarnie stanąć w obliczu postawionych zadań, a także włączyć się w starania o przywrócenie Narodowi Ukraińskiemu wolności i prawa do życia w niepodległym państwie.

 

Przewodnicząca WRdsPS poinformowała również, że ramach konkursu 8/2022 pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” wpłynęły 62 oferty, z czego 23 organizacje otrzymały wsparcie na łączną kwotę 90 000,00 zł.
W ramach konkursu ofert nr 9/2022 pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” zostały złożone 32 oferty, z czego 19 organizacji otrzymało wsparcie na łączną kwot 250 000,00 zł.

 

Spotkanie zwieńczył koncert Rafała Zielińskiego.

 

IX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku PublicznegoIX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku PublicznegoIX posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego