Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

uczestnicy posiedzenia

Wspólne posiedzenie wojewódzkich rad z zakresu polityki społecznej

W dniu 26 października 2021 r. o godz. 10:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Posiedzenie miało formę doradczo- szkoleniową w zakresie ochrony praw konsumentów. Jednym z głównym tematów była rękojmia i gwarancja, który zaprezentował pan Przemysław Decker, Miejski Rzecznik Konsumentów w Grudziądzu.

Omówiono również temat sprzedaży w systemie akwizycyjnym:

  • Stop technikom manipulacji na pokazach,
  • Umowy zawierane na odległość (w tym: niższy abonament, tańszy prąd).

Temat ten przedstawiła pani Marta Burnecka-Szczepańska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy.

Wnioski z posiedzenia :

KONSUMENCIE !!!

Uważaj na pułapki w zaproszeniach. Nie daj się zwieść, że chodzi tylko o bezpłatne badania czy wykład. Pamiętaj, że prezenty przeważnie nie są za darmo.

Nie podejmuj szybko i pochopnie decyzji. Masz prawo do rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów. Dopytaj o ich właściwości, porównaj ceny. Nie daj sobie wmówić, że musisz kupić daną rzecz natychmiast, bo potem nie będziesz miał okazji.

Uważaj przy płatności na raty. Dokładnie przeczytaj umowę i załączniki do niej, włącznie z tym, co jest napisane „małym drukiem”. Sprawdź, czy nie ma ukrytych dodatkowych kosztów.

Domagaj się dokumentów. Sprzedawca musi ci dać 1 egzemplarz umowy, wszelkie załączniki do niej, regulaminy promocji. Proś o wskazanie w dokumentach, które masz podpisać, treści przedstawionej ustnie oferty, informacji, propozycji.

W razie niewydania kopii podpisanych dokumentów, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów w twoim mieście lub powiecie. Znajdziesz go w wyszukiwarce: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

Wykazuj się zasadą ograniczonego zaufania co do przekazywanych ustnie ofert, informacji, propozycji zawarcia umowy.

Daj sobie czas na podjęcie decyzji, nie podpisuj dokumentów i umów „tu i teraz”.

Nie podpisuj umów, których znaczenie wydaje Ci się niezrozumiałe i wymaga konsultacji z osobami najbliższymi lub prawnikiem. Zdecydowanie nie podpisuj niczego przed przeczytaniem i w pośpiechu.

Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem lub usługą i rozważenie racjonalności zakupu.

Wadliwy produkt możesz reklamować. Możesz żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny, a gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi za wady, które wystąpiły ciągu 2 lat od wydania towaru.

 

uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia