Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

IV posiedzenie WRdsPS, autor: Szymon Zdziebło
IV posiedzenie WRdsPS, autor: Szymon Zdziebło

IV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

IV Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, które odbyło się 2 lipca 2015 r. miało charakter szczególny i uroczysty, uczestniczyli w nim Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czasie posiedzenia Pan Minister omówił działania, jakie w obszarze aktywizowania i wspierania Seniorów udało mu się zrealizować na szczeblu centralnym, poruszył także kwestie związane z planami w tym zakresie, ukazał też szersze tło problemów, na jakie napotykają Seniorzy i wyraził nadzieję, że praca takich właśnie ciał, jak WRdsPS wpłynie na ich sprawniejsze rozwiązywanie.

 

Po wizycie gości honorowych tematem posiedzenia były elementy regionalnej polityki społecznej adresowane do starszych mieszkańców województwa. Oprócz prezentacji założeń strategii regionalnej polityki społecznej 2020 przedstawiono między innymi informację na temat programu opieki nad osobami niesamodzielnymi.