Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

III Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 3 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji pod przewodnictwem Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej.

 

Podczas posiedzenia członkowie Rady obradowali nad przyjęciem planu pracy WRdsPS na rok 2020 oraz kolejne lata kadencji.  

 

Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 21 kwietnia.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej