Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Rada Polityki Senioralnej powołana

W czwartek(14 listopada) marszałek Piotr Całbecki wręczył powołania nowo wybranej Wojewódzkiej Radzie ds. Polityki Senioralnej. Szesnastoosobowe gremium będzie wspierać gospodarza regionu przez najbliższe pięć lat w realizowaniu projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Inauguracja działalności rady II kadencji zbiega się z obchodzonym dziś Ogólnopolskim Dniem Seniora.

 

W skład radcy wchodzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych:

 

Henryka Tracz

Henryka Tracz

Brała udział w tworzeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią, które początkowo jako fundacja, a obecnie jako stowarzyszenie stanowi lokalną grupę działania. Organizacja ta realizuje szereg inicjatyw na rzecz różnych grup mieszkańców powiatu nakielskiego, w tym osób starszych. Od 2008 roku pełni w LGD funkcję sekretarza, a ponadto współpracuje także z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich, które realizują  cykliczne działania na rzecz seniorów.

 

Czesław Zarzeczny

Czesław Zarzeczny

Jest aktywnym włocławskim społecznikiem, członkiem Włocławskiej Rady Seniora już drugą kadencję (gdzie obecnie jest wiceprzewodniczącym), jest członkiem i jednocześnie słuchaczem Stowarzyszenia „Włocławski Uniwersytet Seniora”, jest również słuchaczem Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, jest także członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i przewodniczym społecznej Radzie Klubu emerytów i rencistów w Płocku ”Orlen-Klub o/Włocławek”. Pełnił funkcję ławnika „sędziego społecznego” w Sądzie Okręgowym we Włocławku a obecnie w Sądzie Rejonowym we Włocławku, gdzie został ponownie wybrany na kolejną kadencję. Angażuje się w inne sprawy Włocławka, szczególnie osiedla Zazamcze. Jest zapalonym szaradzistą.

 

Henryk Szczepański

Henryk Szczepański

Jest członkiem Gminnej Rady Seniorów w Barcinie (powiat żniński) i osobą bardzo znaną w lokalnej społeczności. Przez lata aktywnie działał na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie, piastując między innymi funkcję prezesa zarządu. Powadził także własne firmy.

 

Wiesława Taranowska

Wiesława Taranowska

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, była przewodnicząca Związków Zawodowych Uzdrowiska Polskie. Opiniowała akty prawne dotyczące polityki rodzinnej, emerytalnej i senioralnej, uczestniczyła w komisjach sejmowych i senackich. Pani Wiesława Taranowska angażowała się w wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na seniorów zarówno w środowisku lokalnym jak i krajowym. Od 1972 roku ciechocinianka z wyboru, do 2000 r. pracowała w  Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek.

 

Paweł Kaźmierczak

Paweł Kaźmierczak

Jest przewodniczącym klubu seniora „Malwa” w Pruszczu (powiat świecki). Angażuje się w rozwiązywanie problemów i potrzeb osób starszych. Podejmuje różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia jakości życia seniorów.

 

Lidia Chmielewska

Lidia Chmielewska

Posiada czteroletnie doświadczenie w działalności społecznej w Grudziądzkiej Radzie Seniorów, gdzie pełni funkcję przewodniczącej. Inicjatorka licznych programów na rzecz seniorów m.in. „Biblioteka Przyjazna Seniorom”, „Dni Seniora”, „Zdrowy Senior” przy współpracy ze Szpitalem Regionalnym w Grudziądzu, „E-senior” przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, „Bezpieczny Senior” przy współpracy z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

 

Alina Strzelczyk

Alina Strzelczyk

Jest aktywnym słuchaczem Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy w Filii w Pakości (powiat inowrocławski), ponad trzydzieści lat pracowała w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej, dzięki czemu dysponuje bogatym doświadczeniem pozwalającym poznać problemy środowiska osób starszych.

 

Barbara Sosnowska

Barbara Sosnowska

Działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy w Filii w Koronowie. Pani Barbara Sosnowska współpracuje ze środowiskiem senioralnym i zabiega o programy prozdrowotne dla seniorów. Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie zawodowePracowała między innymi jako sekretarz gminy Koronowo.

 

Ireneusz Frelichowski

Ireneusz Frelichowski

Jest jednym z najbardziej znanych działaczy na rzecz seniorów w kraju. Od 1993 r.  pełni funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Z wykształcenia jest prawnikiem, pracował między innymi jako wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 

Ludwik Śliwiński

Ludwik Śliwiński

Jest aktywnym działaczem na rzecz seniorów w Chełmży. Był przewodniczącym lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Chełmży.

 

Henryk Sobczak

Henryk Sobczak

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy od 1996 r. Samorządowiec uczulony na sprawy socjalno-bytowe mieszkańców obszarów wiejskich. Aktywny działacz związku i rolników zrzeszonych w Kółkach Rolniczych i Kołach Gospodyń Wiejskich.

 

Ewa Zbelicka

Ewa Zbelicka

Przewodnicząca samorządu Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora” w Bydgoszczy. Członek Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, delegatka wszystkich kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.   Współzałożycielka UTW przy WSG w Bydgoszczy. Od lat pomaga osobom starszym „starzeć się aktywnie”. Konsekwentnie buduje i podtrzymuje lokalne więzi między regionalnymi UTW.

Krystyna Żejmo-Wysocka

 

Krystyna Żejmo-Wysocka

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Radna Miasta Torunia.

 

Marcin Swaczyna

Marcin Swaczyna

Kierownik Biura ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Joanna Chaberska

Joanna Chaberska

Starszy inspektor ds. programów polityki zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Iwona Wełnicka

Iwona Wełnicka

Kierownik Działu Analiz i Programowania w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim było zarazem ostatnim posiedzeniem rady I kadencji, jak i pierwszym II kadencji. Członkowie rady omówili działania wypracowane w przeciągu pięciu lat funkcjonowania rady. Podczas posiedzenia wybrano także prezydium rady. Przewodniczącą została Krystyna Żejmo-Wysocka, jej zastępcą Ewa Zbelicka, zaś sekretarzem Czesław Zarzeczny.

 

Powołana po raz pierwszy w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Samorząd województwa realizuje program polityki senioralnej, który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej, system pomocy sąsiedzkiej, infolinię dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, bezpłatne badania profilaktyczne.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 listopada 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 r.

 

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plWojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl