Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Uczestniczy seminarium

Dzień Babci i Dziadka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 24 stycznia odbyło się z udziałem Pana Marszałka Piotra Całbeckiego seminarium, w którym uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także zaproszeni przez nich goście ze środowisk senioralnych.

 

Tematem seminarium były możliwości i formy aktywizacji społecznej seniorów.

 

Goście wysłuchali prelekcji o możliwościach działań aktywizujących dla osób w wieku senioralnym, przygotowanej przez Włocławski Wolontariat Młodzieżowy oraz o ofercie turystycznej i kursach przewodnickich w Borach Tucholskich w ramach projektu „Bory Tucholskie dla seniora”, realizowanego przez zespół Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”,

 

Uroczystość umilił występ artystyczny „Wesołe rytmy” zaprezentowany przez „Wesołą Wiarę” – zespół wokalno-instrumentalny z Grudziądza.

 

Uczestniczy seminariumUczestniczy seminariumUczestniczy seminarium