Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Posiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon Zdziebło
Posiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon Zdziebło

POSIEDZENIE RAD SPOŁECZNYCH

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Członkowie obu Rad zostali poinformowani o działaniach na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością realizowanych przez Urząd Marszałkowski – Departament Spraw Społecznych i Departament Zdrowia, a także przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Nie zabrakło informacji na temat otwartych konkursów ofert rozstrzygniętych w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”, „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

 

Uczestnicy posiedzenie zostali również poinformowani o możliwości korzystania z „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”, działającej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030”.

 

Posiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon ZdziebłoPosiedzenie WSRdsON i WRdsPS-01 fot. Szymon Zdziebło