Sprawy społeczne

zajęcia profilaktyczne z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, fot. MOW w Samostrzelu
zajęcia profilaktyczne z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, fot. MOW w Samostrzelu

Wizyta w Samostrzelu

Samostrzel to urokliwa wieś położona w gminie Sadki w powiecie nakielskim, w której zlokalizowano, jeden z niewielu w Polsce, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (http://mow-samostrzel.pl/). W tej placówce resocjalizacyjno-wychowawczej przeznaczonej dla dziewcząt realizowany jest projekt „Konferencja kobiecości”.

 

 

Jednym z elementów tego programu były zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzone przez  pracowników Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Wstępem do spotkania i dyskusji o zjawisku przemocy w rodzinie była emisja spotu społecznego „Ta dziewczynka nie powinna wyglądać jak mama”. W dalszej części zajęć poruszano tematy „dziedziczenia przemocy”, mechanizmów przemocy domowej, a także miejsc, gdzie osoby doświadczające przemocy mogą znaleźć pomoc.

 

W spotkaniu, które odbyło się 16 czerwca br.,  wzięło udział 20 wychowanek Ośrodka, a jesienią zaplanowano zajęcia dla kolejnej grupy dziewcząt.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

czerwiec / lipiec 2016

 

zajęcia profilaktyczne z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, fot. MOW w Samostrzeluzajęcia profilaktyczne z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, fot. MOW w Samostrzeluzajęcia profilaktyczne z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, fot. MOW w Samostrzeluzajęcia profilaktyczne z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, fot. MOW w Samostrzelu