Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Praca z wykluczonymi społecznie – jak motywować do zmian

W Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy w dniach 20-21 czerwca br. odbyło się ostatnie z zaplanowanego cyklu 5-u szkoleń, z zakresu wzmacnianie kompetencji osób zawodowo pomagającym rodzinom oraz zwiększenie ich umiejętności w pracy z rodziną i dzieckiem.

 

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy 6 ośrodków: 4 miejskich ośrodków pomocy społecznej (w Golubiu-Dobrzyniu, Bydgoszczy, Rypinie i Brodnicy), jednego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Dzięki przychylności władz miasta Brodnicy, uczestnicy realizowali plan 2-u dniowego szkolenia w komfortowych warunkach. Podobnie jak podczas poprzednich szkoleń, grupa pod względem doświadczenia zawodowego była bardzo różnorodna. Osoby z krótszym stażem pracy mogły „czerpać” z wiedzy innych, bardziej doświadczonych i skorzystać z ich cennych wskazówek. Zajęcia warsztatowe zostały bardzo wysoko ocenione, szczególnie postawy i kompetencje trenerów: znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy, przyjazną atmosferę i pozytywne nastawienie.

 

W Brodnicy zakończył się cykl 5 dwudniowych warsztatów dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pn.: „Dialog motywujący w pracy z rodziną”. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się w Sępólnie Krajeńskim, Mogilnie, Lipnie, Grudziądzu oraz Brodnicy, miały na celu m.in. wzmacnianie umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem. W pięciu edycjach szkoleń wzięło udział 100 osób. Przestrzeń, w której odbywały się kolejne szkolenia została udostępniona nieodpłatnie przez zaprzyjaźnione samorządy, dzięki temu uczestnicy zdobywali wiedzę w komfortowych warunkach a samorząd województwa będzie mógł w drugiej połowie roku, ponowić ofertę szkoleniową do osób zawodowo pomagających rodzinom.

 

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z kluczowymi elementami Dialogu Motywującego w pracy z rodziną oraz rekomendowanymi programami o sprawdzonej skuteczności. Szkolenie okazało się bardzo przydatne, o czym świadczą wnioski z przeprowadzonych Ankiet ewaluacyjnych np.: „Propozycja tego typu warsztatów dla większej liczby pracowników OPS”; „…przedmiotowy, bogaty i twórczy zakres wiedzy, ciekawa interesująca forma przekazu, fachowa wiedza, nowatorskie podejście do drugiej osoby, ciekawa forma prezentacji poprzez filmy..”; „Więcej godzin szkolenia”; „Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję”.  

 

Cały cykl szkoleń prowadzili Zygmunt Medowski, Inga Krupska oraz Kaja Medowska z Ośrodka Aktywizacji i Integracji Społecznej „MROWISKO” w Gdańsku.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

czerwiec 2016r.

 

Uczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Dialog motywujący w pracy z rodziną”, Brodnica 20-21.06.2016r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy