Uzależnienia

Narada pełnomocników, fot. Andrzej Goiński
Narada pełnomocników, fot. Andrzej Goiński

Jak samorządy gminne mogą pomagać osobom uzależnionym i doznającym przemocy domowej? Narada w Toruniu

9 listopada br. blisko 100 przedstawicieli samorządów gminnych z 62 gmin województwa kujawsko-pomorskiego spotkało się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Celem tego spotkania było poznanie aktualnych wyzwań i kierunku działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

 

W trakcie narady omawiano istotne problemy społeczne, takie jak związki przemocy i alkoholu. Poruszono również kwestie związane z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej na poziomie samorządu gminnego. Wartościowe dyskusje dotyczyły także wspierania i finansowania działań przeciwdziałania przemocy w ramach gminnych programów profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Naradę uroczyście otworzyli p. Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i p. Katarzyna Lubańska, Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy zaakcentowali znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między różnymi podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy.

 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa plakatów profilaktycznych powstałych w ramach konkursu IX edycji programu „Sztuka Wyboru”. Prace pokazują m.in. zagrożenia związane z nieodpowiednim korzystaniem z mediów cyfrowych jak również wskazują pozytywne rozwiązania w obliczu tych niebezpieczeństw.

 

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany informacji, opinii oraz dobrych praktyk między uczestnikami. Ponadto, nawiązano kontakty i współpracę na rzecz poprawy jakości życia osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy. Uczestnicy podkreślali znaczenie wspólnego działania w celu zapobiegania eskalacji tych problemów i poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
listopad 2023 rok