Uzależnienia

ESPAD – raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Jesienią 2019 r. w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) Instytut Psychiatrii i Neurologii zrealizował audytoryjne badania ankietowe wśród uczniów klas pierwszych (wiek: 15-16 lat) oraz trzecich (wiek: 17-18 lat) szkół średnich.

 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego badanie zostało pogłębione w zakresie uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, ale także ocena czynników wpływających na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży. W badaniu ujęto również kwestie rozpowszechnienia korzystania z mediów społecznościowych, gier komputerowych oraz gier hazardowych przez młodzież szkolną.

 

ESPAD – raport z badań  do pobrania