Sprawy społeczne

Szkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
Szkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

Szkolimy się w pracy z rodzinami

W Inowrocławiu w dniach 23-24 maja w przyjaznych murach Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” odbyło się przedostatnie z cyklu pięciu zaplanowanych szkoleń dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pedagogów pn.: „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”.

 

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy GOPS Dobre, Inowrocław, Jeziora Wielkie i Rogowo, MGOPS z Szubina, Kruszwicy oraz Janikowa, OPS Pakość, PCPR Inowrocław, MOPS Inowrocław oraz pedagog ze SP w Mamliczu łącznie 24 osoby. Program szkolenia jest stały dla wszystkich miejscowości: pierwszy dzień szkolenia rozpoczyna się od ogólnego przedstawienia założeń coachingu rodzinnego, drugiego zaś dnia uczestnicy zapoznają się z przykładowymi narzędziami pracy coacha rodzinnego np.: matryca analizy zasobów rodziny, socjodram relacji rodzinnych, koło życia czy komunikaty empatyczne i parafraza. Prezentowana metoda w znaczący sposób zmienia nastawienie do samych klientów, a przede wszystkim rozumienie pomocy przez samych specjalistów, uczestników naszych szkoleń – obliguje do odejścia od postrzegania pomocy z perspektywy deficytów a zachęca ich do pracy z klientem skoncentrowanej na wzmacnianiu i identyfikowaniu zasobów, dzieleniu się odpowiedzialnością za proces zmian, odejściem od dyrektywnego sterowania klientem czy rodziną.

 

Dobra atmosfera spotkań i wysoki poziom merytoryczny zajęć spotkał się z dużym uznaniem uczestników.

 

Ostatnie szkolenie odbędzie się w Toruniu w dniach 8-9 czerwca 2017 r.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

maj 2017r.

 

Szkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaSzkolenie „Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego”, Inowrocław 23-24 maj 2017r. fot. Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia