Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka - diagnoza i interwencja, Toruń, 19.05.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;
Uczestnicy szkolenia Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencja, Toruń, 19.05.2017 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci

Piątkowy upalny dzień 19 maja 2017 r. 38 psychologów i pedagogów spędziło na szkoleniu pt. Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencja. W salach konferencyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu reprezentanci 13 poradni psychologiczno-pedagogicznych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) z całego naszego województwa uczestniczyli w wykładach i warsztatach doskonalących ich wiedzę i umiejętności w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia u dzieci, a także ćwiczyli sposoby rozmowy z rodzicami – zarówno tymi krzywdzącymi dzieci, jak i tymi, którzy sami są ofiarami przemocy domowe.

 

Szkolenie prowadziły: p. Renata Kałucka i p. Katarzyna Fenik-Gaberle. Trenerki przedstawiły konkretne narzędzia pomocne w diagnozie przemocy wobec dzieci (m.in. Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka), a także przeprowadziły wiele interesujących ćwiczeń.

 

W pracy pedagogów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych pomocne mogą być również materiały opublikowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (m.in. K. Fenik-Gaberle, R. Kałucka – Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty, Warszawa 2016; K. Fenik-Gaberle, R. Kałucka – Procedura Niebieskie Karty w oświacie, Warszawa 2016; Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie) dostępne na stronie: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

maj 2017