Sprawy społeczne

Szkolenie dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Szanowni Państwo,

Departament Spraw Społecznych planuje organizacje we wrześniu 2020 r szkolenia dla osób które chcą realizować programy korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Szkolenie dla przyszłych trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ,, Bez Przemocy”  odbędzie się stacjonarnie  lub zdalnie – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce  związanej z COVID 19.  Szkolenie ma wymiar czasowy – 50 godzin.

Kandydaci na szkolenie powinni spełniać poniższe kryteria :

– mieć ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

– posiadać zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin,

– mieć udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– pracować obecnie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się pary trenerów  (kobiety i mężczyzny), którzy potem wspólnie będą mogli pracować  zgodnie z programem.

Wszystkich dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod numerem telefonu : 56/621 25 20. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem.  

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

czerwiec 2020