Sprawy społeczne

Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Bydgoszcz, 15 grudnia 2016 r.
Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Bydgoszcz, 15 grudnia 2016 r.

Superwizja – narzędzie wsparcia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na finał kolejnego roku realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” przygotowano, dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, propozycje uczestnictwa w superwizji swojej pracy i funkcjonowania zespołu.

 

W okresie 13 – 16 grudnia 2016 r. odbyło się pięć spotkań superwizyjnych prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – panią Katarzynę Łęgowską  (certyfikat nr 26 wydany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz panią Renatę Durdę (certyfikat nr 6).

 

W spotkaniach, które odbyły się we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu, wzięło udział 31 osób (przewodniczących i wiceprzewodniczących) z 29 gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

grudzień 2016

 

Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Włocławek, 13 grudnia 2016 r. Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Włocławek, 13 grudnia 2016 r. Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Włocławek, 13 grudnia 2016 r. Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Bydgoszcz, 15 grudnia 2016 r.Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Bydgoszcz, 15 grudnia 2016 r.Superwizja dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Bydgoszcz, 15 grudnia 2016 r.