Sprawy społeczne

Baner czas na LGD

Informacja

Na przełomie roku 2016 i 2017 Lokalne Grupy Działania z Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozpoczęły realizację zapisów lokalnych strategii.

Do tej pory 6 z pośród 28 grup zamieściło konkursowe ogłoszenia, a to dopiero początek aktywności. Inicjatywy podjęto głównie w obszarze podejmowania i rozwijania aktywności gospodarczej, choć nie brakuje również ogłoszeń związanych z budową i przebudową infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W grudniu zakończono nabór wniosków na 5 konkursów, w styczniu zaś na kolejne 6. Zachęcamy do zapoznania się z tym, co LGD mają do zaoferowania dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje na temat aktualnych naborów znajdą Państwo w linkach:
1. Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

 

Poniżej zestawienie Lokalnych Grup Działania wraz z informacjami dotyczącymi konkursów ogłoszonych do tej pory.

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie

Logo LGD Bory Tuchalskie

1. Zakres tematyczny:  Podejmowanie działalności gospodarczej
    Data ogłoszenia naboru: 30.12.2016
    Termin naboru: 16.01.2017 – 31.01.2017
    Limit środków w ramach naboru (zł):  480 000
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Logo LGD Pałuki-Wspólna Sprawa

 1. Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej
  Data ogłoszenia naboru: 12.12.2016
  Termin naboru: 27.12.2016 – 17.01.2017
  Limit środków w ramach naboru (zł):  2 700 000
 2. Zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej
  Data ogłoszenia naboru: 23.12.2016
  Termin naboru: 10.01.2017 – 31.01.2017
   Limit środków w ramach naboru (zł):  1 400 000
 3. Zakres tematyczny:  Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  Data ogłoszenia naboru: 29.12.2016
  Termin naboru: 24.01.2017 – 14.02.2017
  Limit środków w ramach naboru (zł):  3 060 000

  Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Logo Stowarzyszenie

1. Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej
   Data ogłoszenia naboru: 17.11.2016
   Termin naboru: 1.12.2016 – 30.12.2016
   Limit środków w ramach naboru (zł):  1 900 000

2. Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej
   Data ogłoszenia naboru: 17.11.2016
   Termin naboru: 1.12.2016 – 30.12.2016
   Limit środków w ramach naboru (zł):  500 000

3. Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
   Data ogłoszenia naboru: 17.11.2016
   Termin naboru: 1.12.2016 – 30.12.2016
   Limit środków w ramach naboru (zł):  500 000

4. Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
   infrastruktury kulturalnej
   Data ogłoszenia naboru: 17.11.2016
   Termin naboru: 1.12.2016 – 30.12.2016
   Limit środków w ramach naboru (zł):  1 450 000

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.rlks.naklo.pl


Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Logo

1. Zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej
    Data ogłoszenia naboru: 15.12.2016
    Termin naboru: 30.12.2016 – 19.01.2017
    Limit środków w ramach naboru (zł):  400 000

2. Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej
    Data ogłoszenia naboru: 15.12.2016
    Termin naboru: 30.12.2016 – 19.01.2017
    Limit środków w ramach naboru (zł):  200 000

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.trzydoliny.eu

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Logo LGD Ziemia Gotyku

1. Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
    rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
    Data ogłoszenia naboru: 15.11.2016
    Termin naboru: 01.12.2016 – 30.12.2016
    Limit środków w ramach naboru (zł):  500 000

2. Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
    rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
    Data ogłoszenia naboru: 15.12.2016
    Termin naboru: 30.12.2016 – 19.01.2017
    Limit środków w ramach naboru (zł):  1 500 000
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://www.ziemiagotyku.com/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Logo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

 1. Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  Data ogłoszenia naboru: 20.01.2017
  Termin naboru: 06.02.2017 – 20.02.2017
  Limit środków w ramach naboru (zł):  2 098 387
  Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://www.kujawiaki.pl/