Rada Konsultacyjna do spraw Ochrony Konsumentów

VI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika Kowalczyk
Fot. Monika Kowalczyk

VI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 29 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się VI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z planem pracy rady omówione zostało zagadnienie związane z fotowoltaiką. Pan Krzysztof Lehmann- Zastępca Dyrektora UOKiK Delegatura w Bydgoszczy przedstawił działania UOKiKu w tym temacie. Omówiono pojawiąjące się najczęściej problemy oraz nieuczciwe działania przedsiębiorców z branży fotowoltaicznej w stosunku do konsumentów.

 

Następnym tematem posiedzenia była dyskusja na temat pisma wystosowanego przez radę do Ministra Zdrowia,  w którym rada wskazała potrzebę włączenia usług optometrystów do koszyka świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co niewątpliwie ułatwi ich dostępność dla konsumentów oraz pozwoli na ustalenie jednolitych zasad finansowania. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia Departament Rozwoju Kadr Medycznych potwierdziło konieczność regulacji  przepisów w tym zakresie. Trwają obecnie uzgodnienia i konsultacje publiczne w tym temacie.

 

Omówiono również kwestie pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, sytuację przedsiębiorców , którzy tej pomocy udzielają oraz prawa uchodźców w zakresie ochrony praw konsumentów.

 

VI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykVI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykVI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykVI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykVI posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika Kowalczyk