Sprawy społeczne

Powiatowa Konferencja Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r. – materiały konferencyjne, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy

Z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz licznych samorządów gminnych powiatu włocławskiego, w dniu 3 czerwca 2016 r. odbyła się pierwsza powiatowa konferencja poświęcona zagadnieniom przemocy w rodzinie.

 

 

Zgodnie z tytułem konferencji – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy”, wśród uczestników spotkania znaleźli się Policjanci (ok. 21% uczestników), pracownicy pomocy społecznej (39%), służby zdrowia (2%), oświaty (23%), służby kuratorskiej (8%), a także przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni, przedstawiciele Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”. Łącznie w konferencji wzięło udział 140 osób nie licząc gości honorowych i prelegentów.

 

Nadzieją napawa tak duże zainteresowanie różnych środowisk współpracą i wymianą doświadczeń w trudnym obszarze, jakim jest zjawisko przemocy w rodzinie. Fakt, że prócz wstępnych wykładów, główną częścią spotkania były warsztaty (zaplanowano sześć warsztatów i każda z osób mogła wziąć udział w dwóch z nich), stworzył doskonałą okazję zintegrowania wiedzy teoretycznej, praktyki i standardów działania poszczególnych służb.

 

Posumowaniem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem Doroty Żurawskiej – Przewodniczącej Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego we Włocławku, Marka Kolinskiego – koordynatora procedury NK w KWP w Bydgoszczy do 2015 r., Piotra Grudzińskiego – Dyrektora MOPR we Włocławku, Agnieszki Regel – radcy prawnego i konsultantki Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, Pawła Urbańskiego – Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Włocławku. Dyskusje moderował Zbigniew Piechocki – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Chodecz.

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

czerwiec 2016

Powiatowa Konferencja Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r. – materiały konferencyjne, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;Inauguracja konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we WłocławkuUczestnicy konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we WłocławkuUczestnicy konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we Włocławku pan Marek Koliński prowadzący wykład w czasie konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocypan Krzysztof Sarzała prowadzący wykład w czasie konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy7 – 11 warsztaty podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. 7 fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocywarsztaty podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we Włocławkuwarsztaty podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we Włocławkuwarsztaty podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we Włocławkuwarsztaty podczas konferencji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy, Włocławek, 3 czerwca 2016 r., fot. Komenda Miejska Policji we Włocławku