Sprawy społeczne

fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

I Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów

3 czerwca w piątek – Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku była gospodarzem I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów organizowanego przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W wydarzeniu uczestniczył Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść. Patronat honorowy nad forum objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki.

 

 

Konferencja o charakterze naukowo-społecznym połączona była z prezentacją dorobku kulturalnego poszczególnych organizacji trzeciego wieku. Głównym punktem forum była debata plenarna pn.: „Seniorzy w życiu publicznym. Stan obecny – wyzwania na przyszłość”. W panelu dyskusyjnym podejmowano takie zagadnienia jak:

  • aktywność społeczna i obywatelska seniorów istotnym elementem życia publicznego w wymiarze krajowym, regionalnymi lokalnym;
  • znaczenie integracji międzypokoleniowej;
  • jakie działania należy podjąć, aby „srebrna gospodarka” – nowoczesny rynek usług i produktów przyjaznych osobom dojrzałym mogła się rozwijać;
  • rola edukacji ekonomicznej seniorów w starzejącej się populacji Polski;
  • lokalna polityka senioralna – czy samorząd terytorialny jest przygotowany na postępujące zmiany demograficzne?
  • publiczne przestrzenie i budynki przyjazne starzeniu – jak to robić w praktyce?
  • usługi publiczne dla seniorów – czy to zadanie tylko dla Samorządów?
  • jak wykorzystać potencjał seniorów w życiu społeczności lokalnych ?
  • czy konsumenci – seniorzy na rynku usług finansowych, usług zdrowotnych i społecznych są dostatecznie chronieni.

 

Cel, który założyli sobie organizatorzy m.in. wymiana doświadczeń, konsolidacja środowiska seniorów, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych, został osiągnięty. W ramach forum odbyły się także zajęcia warsztatowe we włocławskich instytucjach kultury oraz zwiedzanie najciekawszych miejsc we Włocławku. Klamrą zamykającą piątkowe wydarzenia był uroczysty koncert galowy z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” oraz zespołu Classic.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno środowisk senioralnych (z całego województwa),  jak i licznie przybyłych mieszkańców miasta Włocławek. Wzięło w niej udział ponad tysiąc uczestników.

Kolejne – II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów we Włocławku planowane jest za dwa lata – na czerwiec 2018 roku.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

czerwiec 2016r.

fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowiafot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowiafot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowiafot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowiafot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowiafot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia