Sprawy społeczne

fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Programy psychologiczno-terapeutyczne – szansa na zmianę zachowań osób stosujących przemoc domową

Pomimo trwającej epidemii koronowirusa, odbywają się zaplanowane na ten rok szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W piątek 26 czerwca br.,
w formie zdalnej, zostało zrealizowane szkolenie pt. „Programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zadania samorządu powiatowego”

 

Szkolenie było adresowane do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i koncentrowało się na treściach związanych z opracowaniem programów psychologiczno-terapeutycznych oraz szerokorozumianą pracą z osobami stosującymi przemoc domową. Trenerem realizującym szkolenie była Pani Katarzyna Łęgowska – psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie długoletni konsultant Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

 

Mamy nadzieję, że efektem tego wirtualnego spotkania będzie realizacja oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla konkretnych osób stosujących przemoc domową, zarówno w 11 reprezentowanych na szkoleniu, jak i w pozostałych powiatach naszego województwa.

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

czerwiec 2020