Sprawy społeczne

Seminarium „Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” - uczestnicy, Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Seminarium „Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” – uczestnicy, Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Program „Bez przemocy” – podsumowanie czterech lat funkcjonowania

„Bez przemocy” program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, to oryginalny, zalecany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego program do pracy ze sprawcami przemocy domowej. Został on przyjęty i rekomendowany do stosowania w naszym województwie uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 14/404/14 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

 

W tym samym roku (w dniach 9 – 13 czerwca 2014 r.) odbyło się pierwsze szkolenie dla trenerów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wg programu „Bez przemocy”, co pozwoliło na praktyczne realizowanie programu. Dotychczas odbyły się 4 edycje szkoleń, dających uprawnienia do realizacji wspomnianego programu, przyszedł więc czas na pierwsze podsumowanie.

 

W dniu 9 kwietnia 2018r. w reprezentacyjnej sali im. Władysława Raczkiewicza, spotkało się 29 spośród 50 trenerów programu „Bez przemocy”. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom pracy ze sprawca przemocy w rodzinie, a swoje referaty wygłosili (w kolejności wystąpień):

  • Grzegorz Wrona (doktor nauk prawnych, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie), który mówił o postawach osób stosujących przemoc w rodzinie i trudnościach w pracy z tymi osobami;
  • Beata Sulima (Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), która mówiła o realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
  • Katarzyna Łęgowska (psycholog, współautorka programu „Bez przemocy”, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) która przypomniała zasady przedłużenia uprawnień do pracy wg programu „Bez przemocy” i zaprezentowała wachlarz form doskonalenia zawodowego dla osób pracujących ze sprawcami przemocy.
  • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pan Jacek Habant, przedstawił wnioski z ankiety ewaluacyjnej, którą nadesłali absolwenci wszystkich szkoleń dla trenerów programu „Bez przemocy”.

 

Ważnym elementem seminarium było wręczenie zaświadczeń uprawniających do realizacji programu „Bez przemocy”, trenerom, którzy ukończyli szkolenie 13 października 2017 r.

 

Po dyskusji i spotkaniu ogólnym uczestnicy wzięli udział w superwizji w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej i realizacji oddziaływań korekcyjnych. Superwizja odbyła się w dwóch grupach – z jedną grupą pracowała Pani Katarzyna Łęgowska, z drugą Pan Grzegorz Wrona.

 

Relacje ze szkoleń dla trenerów programu można przeczytać na stronie www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

 

kwiecień 2018

 

Seminarium „Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” - uczestnicy, Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySeminarium „Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” – wystąpienie Pana Grzegorza Wrony, Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySeminarium „Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” - uczestnicy, Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy„Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” – Pan Grzegorz Wrona prowadzi spotkanie superwizyjne Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy„Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” – Pan Grzegorz Wrona prowadzi spotkanie superwizyjne Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy„Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” – Pani Katarzyna Łęgowska prowadzi spotkanie superwizyjne Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy„Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – aspekty praktyczne” – Pani Katarzyna Łęgowska prowadzi spotkanie superwizyjne Toruń 9.IV.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy