Sprawy społeczne

Uczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy” oraz prowadząca zajęcia pani Elżbieta Opiłowska, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy” oraz prowadząca zajęcia pani Elżbieta Opiłowska, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Pomagajmy interdyscyplinarnie.

W wychodzeniu z kręgu przemocy ważne jest wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych tym patologicznym zjawiskiem. Kierując się ideą interdyscyplinarności, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia stara się docierać z przekazem o przemocy domowej, o sposobach interwenci i pomocy rodzinom nią dotkniętych oraz o możliwościach współdziałania, do różnych środowisk. W tym celu organizowane są szkolenia, warsztaty, konferencje oraz wydawane są materiały informacyjne kierowane do różnych instytucji czy grup społecznych.

 

W ostatnich dniach (17 oraz 24 marca 2022 r.) zostały przeprowadzone zajęcia seminaryjne dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”. W czasie dwóch sesji, kilkunastu kleryków i ich opiekunowie, zapoznało się z podstawowymi informacjami o przemocy w rodzinie, charakterystyce osób doznających i stosujących przemoc domową, a przede wszystkim o etapach i sposobach pomagania osobom uwikłanym w przemoc, o instytucjach powołanych do udzielania takiej pomocy oraz o obowiązkach każdego obywatela, który jest jej świadkiem.

 

Uczestnicy zajęć żywo reagowali na przekazywane treści. Mamy nadzieję, ze w ich późniejszej pracy, pozyskane informacje przydadzą się do współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i do włączenia się w system pomocy.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

marzec 2022

 

Uczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy” oraz prowadząca zajęcia pani Elżbieta Opiłowska, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy seminarium dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”, Toruń, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy