Sprawy społeczne

Spotkanie w Nieżywięciu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.
Spotkanie w Nieżywięciu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

W dniu 14 marca 2022 r. w Nieżywięciu odbyło się pierwsze, z planowanego cyklu, spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z liderami subregionu toruńskiego. W nieżywięckim Domu Kultury, na zaproszenie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jacek Habant zaprezentował działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny. Zainaugurował tym samym tegoroczny cykl podobnych wydarzeń w naszym województwie.

 

Celem zainicjowanych spotkań jest przedstawienie inicjatyw na rzecz rodziny i jej otoczenia, w tym m.in.: działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, akcji i kampanii społecznych propagujących wartości rodzinne, szkoleń kadr pracujących na rzecz rodzin, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym liderzy społeczności lokalnej: Wójt Gminy Bobrowo – pan Paweł Klonowski, sołtys Nieżywięcia – pan Daniel Wierzchowski, ksiądz kanonik Józef Kazimierz Jarzembowski oraz liczne przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Nieżywięcia i Małek.

 

Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze, uczestnicy wydarzenia wyrazili chęć dalszej współpracy i kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Marzec 2022

 

Spotkanie w Nieżywięciu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.Spotkanie w Nieżywięciu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.Spotkanie w Nieżywięciu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.