Sprawy społeczne

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Mój ojciec – dobrze być razem”, fot. Łukasz Piecyk/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Mój ojciec – dobrze być razem”, fot. Łukasz Piecyk/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ojcostwo trudne i piękne

Jaki jest model współczesnego ojca? Jak powinien być ojciec? Jak mądrze wychowywać swoje dzieci? Czego potrzebują dzieci od ojca? Na te i podobne pytania próbowano odpowiedzieć na seminarium dla pedagogów i osób pracujących z rodzinami  w dniu 19 czerwca, tuż przed Dniem Ojca, które od kilkudziesięciu lat w Polsce jest obchodzone zawsze 23 czerwca. Seminarium zostało zrealizowane w funkcjonalnej przestrzeni Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu i dało możliwość nie tylko zapoznania się z badaniami i teoriami na temat dochodzenia do dobrego ojcostwa, ale było też okazją do poznania praktyk i sposobów pracy nad kreowaniem autorytetu mężczyzny i ojca.

 

W swoich wystąpieniach prelegenci poruszyli tematykę związaną z kondycją ojców we współczesnym świecie oraz ich funkcjonowania w rodzinie. Profesor dr hab. Tomasz Biernat zwrócił uwagę na zagrożenia i konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z zadań, jakie w relacjach rodzinnych przypisane są do roli ojca. Brak umiejętności i dojrzałości w budowaniu związku prowadzi często do zaburzeń w procesie dojrzewania i kształtowania się młodych ludzi.

 

Drugi z prelegentów, Pan Janusz Wiśniewski Prezes Fundacji „RODZICE DZIECIOM fundacja dobrej edukacji” przedstawił siedem filarów dobrego ojcostwa, którymi są: zaangażowanie, poznawanie dziecka, stałość, bezpieczeństwo i troska, miłość do matki dziecka, aktywne słuchanie oraz wyposażenie duchowe. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały inicjatywy i działania fundacji, dzięki którym rodzice mają szanse na zdobycie wiedzy i umiejętności budowania zdrowych relacji zarówno z dziećmi, jak i małżonkami nawzajem. (prezentacja tutaj)

 

Podczas seminarium oprócz wystąpień merytorycznych odbyło się też wręczenie nagród laureatom konkursu na pracę pisemną pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”, który skierowany był do  młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  W nawiązaniu do tego wydarzenia Pan Tadeusz Kierel, główny specjalista w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprezentował wystąpienie, w którym omówił różnorodność treści i form nadesłanych prac. Wyłaniający się z jego analizy portret ojca – narysowany bezpośrednio na podstawie wypowiedzi  dzieci i młodzieży – jednoznacznie pokazał, jak ważnym i niezastąpionym w życiu młodego człowieka jest ojciec.

 

Seminarium zakończyła prezentacja Pana Wojciecha Łopacińskiego, który opowiedział o niezwykłej podróży dookoła świata, w jaką udał się razem z żoną i dwojgiem dzieci. Była to historia o niemożliwej z pozoru przygodzie, która wydarzyła się naprawdę, o wspólnej drodze i o tym, że żeby porozmawiać z drugim człowiekiem telefon komórkowy warto czasem zostawić w domu. Była to też opowieść o dojrzewaniu i budowaniu relacji pomiędzy ojcem i synem razem wspinającymi się na najwyższy szczyt Afryki.

 

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował seminarium realizując zapisy „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Rodzina jest najważniejsza”.