Sprawy społeczne

„Koncert dla seniora”, 13 kwietnia 2018r.
„Koncert dla seniora”, 13 kwietnia 2018r.

Młodzież dla seniora

Jedną z dróg do rozwiązania problemów dotyczących starzenia się ludności jest włączenie człowieka starszego w aktywne życie społeczne, wykorzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy i mądrości jakimi może się on podzielić. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca uwagę na potrzebę odpowiedzialnej realizacji zadania, jakim jest budowa „społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”, znalazło to odzwierciedlenie w zapisach obowiązującej Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.

 

W świetle powyższego Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia z zadowoleniem przyjął inicjatywę współorganizacji z I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu „Koncertu dla seniora”. Koncert miał miejsce 13 kwietnia br. w auli I LO przy ul. Zaułek Prosowy w Toruniu a realizacji podjęła się: grupa młodzieży licealnej w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” stworzonym przez polski edukacyjny startup społeczny Social Wolves wraz z grupą seniorów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Wspólne przedsięwzięcie miało na celu aktywizowanie środowiska ludzi starszych przez młode pokolenie, podtrzymanie więzi społecznych i integrację międzypokoleniową. Po koncercie wszystkie zaproszone osoby (seniorzy z WOAKu, TUTW i Klubów Seniora w sumie 120 osób) wzięły udział w wernisażu prac fotograficznych przygotowanych przez uczniów I LO oraz poczęstunku. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki objął honorowym patronatem powyższe wydarzenie. Mamy nadzieję że sukces tego projektu zachęci młodych ludzi do kolejnych edycji koncertu czy też innych, wspólnych przedsięwzięć służących promocji aktywności artystycznej seniorów, propagowania pozytywnego wizerunku osoby starszej a przede wszystkim służących podtrzymaniu więzi społecznych i integracji międzypokoleniowej.

 

Fot. „Koncert dla seniora”, 13 kwietnia 2018r.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

maj 2018r.

 

„Koncert dla seniora”, 13 kwietnia 2018r. „Koncert dla seniora”, 13 kwietnia 2018r. „Koncert dla seniora”, 13 kwietnia 2018r.