Sprawy społeczne

CZAS NA INTERWENCJE – cykl audycji telewizyjnych

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kontynuuje realizację cyklu audycji telewizyjnych pt.: „Czas na interwencje”. Program  porusza różnorodne problemy społeczne, obok których nie można przejść obojętnie jak: niepełnosprawność, uzależnienia, przeciwdziałanie przemocy czy wsparcie rodzin w zależności od nasilenia problemów opiekuńczo-wychowawczych.

 

Pierwszy odcinek, którego emisja odbyła się 24 stycznia 2018r. poświęcony był tematyce aktywności obywatelskiej seniorów. Celem było przełamanie panujących stereotypów dotyczących postrzegania tej grupy wiekowej. Reportaż, którego bohaterem był Pan Ireneusz Frelichowski – członek Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku W K-P przedstawiał dzień z życia tego zaangażowanego społecznie seniora. Niewątpliwie odcinek inaugurujący cały cykl, spotkał się z pozytywnym odzewem społecznym: zwrócił on uwagę na kwestie potrzeb tej grupy społecznej w przestrzeni publicznej, demograficzne aspekty i konsekwencje starzenia się mieszkańców regionu.

 

Drugi odcinek (emisja 7 marca br.) poświęcony był samodzielności życiowej, integracji społecznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem audycji było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, pogłębianie wiedzy na temat potrzeb rodzin z osobą niepełnosprawną. Kolejny, marcowy odcinek (emisja 21 marca br.) dotyczył aktywności fizycznej – „sport osób niepełnosprawnych”. Reportaż poświęcony Bydgoskiej Drużynie Rugby Na Wózkach wywołał dyskusje w kwestii dostępności obiektów sportowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i umożliwienia uczestnictwa w zajęciach sportowych osobom z niepełnosprawnościami oraz promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Kwietniowy odcinek (emisja 18 kwietnia br.) dotyczył pracy ze sprawcą przemocy domowej, zostały zaprezentowane programy korekcyjno-edukacyjne a zaproszeni eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat mechanizmów przemocy i efektów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

 

Dotychczasowe odcinki i reportaże: http://bydgoszcz.tvp.pl/29329576/czas-na-interwencje

 

Na emisję kolejnych odcinków zapraszamy w środy:

16 i 30 maja. Majowe audycje poświęcone będą problemom uzależnień.

 

Godzina rozpoczęcia emisji poszczególnych odcinków na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz zawsze o 17:35.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

kwiecień 2018r.