Sprawy społeczne

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza

Uchwałą Nr 50/2005/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza”.

 

Kujawsko – Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 „Rodzina jest najważniejsza” jest kontynuacją założeń i działań zawartych w poprzedniej edycji Programu, który powstał w 2014 roku i obowiązywał w latach 2014-2022.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą oraz Programem:

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

 

styczeń 2023 r.