Sprawy społeczne

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu

Konwencja o Prawach Dziecka

Jak co roku 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W związku z tym ważnym świętem Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu zorganizował 30 listopada br. spotkanie z przedstawicielką Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom.

 

Po wysłuchaniu prelekcji przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z klas IV-VIII, zadawali pytania, miedzy innymi o to jakie prawa mają dzieci w trakcie rozwodu rodziców, jak powinno i może postąpić dziecko w obliczu zagrożenia ze strony dorosłych, kiedy rodzicom mogą być odebrać prawa rodzicielskie, jakie są losy dziecka pozostawionego przez rodziców w oknie życia, w jakich sytuacjach dorośli mogą adoptować dziecko.

 

Na zakończenie spotkania, uczniowie otrzymali materiały z informacjami, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.

 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniuuczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu