Sprawy społeczne

uczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, Grudziądz, 12.05.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
uczestnicy szkolenia „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”, Grudziądz, 12.05.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Kontynuujemy szkolenia

Szkolenia dla funkcjonariuszy Policji przekroczyły półmetek. W czwartek 12 maja 2016 r. odbyło się czwarte z sześciu zaplanowanych na rok 2016, szkolenie dla Policjantów. W gościnnych progach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu spotkali się funkcjonariusze z Grudziądza i powiatu grudziądzkiego.

 

Zgodnie z założeniami rekrutacji, grupa uczestników była zróżnicowana zarówno pod względem stażu pracy w Policji, charakteru realizowanych zadań służbowych, płci, jaki i doświadczenia w kontakcie z osobami doznającymi przemocy domowej oraz sprawcami przemocy.

Prezentowane materiały i warsztatowy charakter szkolenia pozwoliły na konfrontację poglądów, przełamywanie stereotypów, a przede wszystkim na zrozumienie niektórych zachowań osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Szkolenie prowadzili doświadczeni specjaliści: Pani Maria Jankowska-Polus i Pan Marek Koliński.

Następne szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Radziejowie.

Relacja z poprzedniego szkolenia (w Chełmnie) dostępna jest pod adresem: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne/29047-kolejne-spotkanie-z-policjantami.

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

maj 2016