Sprawy społeczne

Fragment plakatu Anny Błażejewskiej - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy praca wyróżniona w 2022 roku
Fragment plakatu Anny Błażejewskiej – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy praca wyróżniona w 2022 roku

Konkurs „Plakat! Akcja! Reakcja!”

Już po raz kolejny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Fundacja Tumult zapraszają do udziału w konkursie pn. „Plakat! Akcja! Reakcja!” na plakat profilaktyczny.

 

Celem konkursu jest przeciwdziałanie problemom związanym z uzależnieniami, ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz promowanie pozytywnych alternatyw dla spędzania wolnego czasu. Problem uzależnień jest traktowany szeroko począwszy od niebezpieczeństwa używania środków psychoaktywnych takich jak narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe, poprzez uzależnienia od hazardu, aż po uzależnienia od nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych.

 

Konkurs jest organizowany w ramach X edycji programu „Sztuka Wyboru”. Więcej informacji o programie „Sztuka Wyboru” na stronie www.sztukawyboru.pl

 

Uczestnikami konkursu mogą być:

1) uczniowie w wieku 13-20 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) lub placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży,

2) studenci uczelni, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Prace należy przesłać do 31 października 2023 r. na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem „Sztuka Wyboru – konkurs graficzny”

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

maj 2023