Sprawy społeczne

Warsztaty Inowrocław, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Jak skutecznie wspierać rodzinę

W czwartek 10 grudnia 2015 r. zakończył się cykl dwudniowych warsztatów dla kadry instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze pracy na rzecz rodzin, w szczególności do asystentów rodziny, kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych pn.: „Aktywizujące metody pracy z rodziną wieloproblemową z elementami superwizji”.

 

W chwili, gdy człowiek zostaje rodzicem, staje wobec najtrudniejszego zadania – towarzyszeniu dziecku na drodze jego rozwoju. Rodzic, pragnący świadomie uczestniczyć w procesie wychowawczym, dba o poszerzanie i wzmacnianie własnych kompetencji rodzicielskich. W coraz bardziej złożonym społeczeństwie rodzice stają przed większą ilością wyzwań niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego metody wsparcia proponowane rodzinie muszą być rozwijane i doskonalone, sprostać nowym wyzwaniom wychowawczym. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się w Inowrocławiu 7-8 grudnia oraz Grudziądzu 9-10 grudnia, miały na celu m.in. przedstawienie metod aktywizujących w pracy z rodziną m.inn. Konferencja Grupy Rodziny, Szkoła Rodzica, Widetrening Komunikacji-VIT. W dwóch edycjach szkoleń wzięło udział 40 osób.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

grudzień 2015 r.

 

Warsztaty Inowrocław, fot. Departament Spraw Społecznych i ZdrowiaWarsztaty Inowrocław, fot. Departament Spraw Społecznych i ZdrowiaWarsztaty Inowrocław, fot. Departament Spraw Społecznych i ZdrowiaWarsztaty Grudziądz, fot. Departament Spraw Społecznych i ZdrowiaWarsztaty Grudziądz, fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia