Sprawy społeczne

Paweł Basiński i Joanna Maciejewska-Błachewicz – prowadzący szkolenie
Paweł Basiński i Joanna Maciejewska-Błachewicz – prowadzący szkolenie

Co daje interdyscyplinarność?

W dniach 9 – 11 grudnia 2015 r., w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku odbyło się kolejne, organizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, szkolenie dla pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Zgodnie z tytułem szkolenia – „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” udział w szkoleniu wzięli reprezentanci oświaty, ośrodków pomocy społecznej, Policji oraz służby kuratorskiej z siedmiu gminnych zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Ideą szkolenia był udział jak największej liczby przedstawicieli różnych służb z tego samego zespołu, tak aby stworzyć uczestnikom szkolenia okazję wymiany doświadczeń, w czasie ćwiczeń i zajęć warsztatowych, a także w przerwach pomiędzy zajęciami i w mniej oficjalnych spotkaniach.

 

 

Paweł Basiński i Joanna Maciejewska-Błachewicz – prowadzący szkolenie w dniach 9-11.12.2015 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 9-11.12.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyPrezentacja w czasie szkolenia „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 9-11.12.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 9-11.12.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 9-11.12.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 9-11.12.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 9-11.12.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy