Sprawy społeczne

Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Toruń 21.04.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Toruń 21.04.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął cykl trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej pn. „Procedura odebrania dziecka”.

 

Szkolenia odbyły się:

  • 21 kwietnia w Toruniu (w przedsięwzięciu wzięli udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Jeżewa, Kikoła, Rypina, Łysomic, Jabłonowa Pomorskiego, Lniana, Chełmży, Czernikowa, Brodnicy, Grudziądza, Rogowa oraz Torunia) oraz;
  • 22 kwietnia we Włocławku (obecni byli pracownicy Ośrodków z Radziejowa, Bytonia, Lubania, Zbójna, Kikoła, Rypina, Tłuchowa, Lubienia Kujawskiego, Aleksandrowa Kujawskiego, Chocenia, Piotrkowa Kujawskiego, Kowala i Brześcia Kujawskiego).

 

Celem szkoleń było podniesie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie prawidłowego stosowania procedury odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie, w tym głównie:

  • właściwej oceny bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie,
  • głównych zasad postępowania w zakresie zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; oraz
  • obowiązków poszczególnych osób, uczestniczących w procedurze odebrania dziecka (przed odebraniem, w trakcie odbierania i po odebraniu).

 

Obszar tematyczny szkoleń został uzupełniony o podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wykrywania oznak nieszczerości opiekunów prawnych stosujących przemoc wobec dzieci.

 

Realizatorem szkolenia jest firma PO_MOST Knowledge & Skills Bożena Wołoszyn. Pani Bożena Wołoszyn jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy Polskiego Instytutu Zdrowia, jest także trenerem warsztatu, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, mediatorem oraz Członkiem Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej. Od 17 lat szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy deklarowali bardzo duże zadowolenie z udziału w szkoleniu. W ankietach ewaluacyjnych nie tylko bardzo wysoko ocenili  przygotowanie merytoryczne wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć, ale również przydatność tematyki dla praktyki zawodowej.

 

Kolejne szkolenie odbędzie się 23 maja 2022 r. w Bydgoszczy.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

kwiecień 2022 rok

 

Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Toruń 21.04.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Toruń 21.04.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Szkolenie „Procedura odebrania dziecka”, Włocławek, 22.04.2022r., fot. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia