Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego "Bez przemocy" 14-18.09.2020r. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy szkolenia dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego "Bez przemocy" 14-18.09.2020r. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

7 szkolenie dla przyszłych realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według programu ,, Bez przemocy” za nami .

W piątek 18 września 2020r. zakończyło się kolejne szkolenie dla przyszłych realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie według programu ,,Bez przemocy”. Szkolenie, zorganizowane przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, tym razem odbyło się w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych – przy ul. Curie Skłodowskiej 73 w Toruniu.

 

Pomimo trudnych do przekazania treści i dużej liczby godzin szkoleniowych (całe szkolenie trwało 50 godzin dydaktycznych), a także dodatkowych procedur sanitarnych, wszyscy uczestnicy dotrwali do kończącego zajęcia testu, który z sukcesem zaliczyli. Tym samym w naszym województwie przybyło kolejnych 10 osób dobrze przygotowanych do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Trwające 5 dni zajęcia prowadziły Panie: Agnieszka Bocian i Katarzyna Łęgowska – autorki programu ,,Bez Przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”. Postawa i kompetencje trenerek, znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy zostały dobrze  ocenione przez uczestników zajęć.

 

Realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc wg. programu „Bez przemocy” jest skutecznym narzędziem ograniczania przemocy w rodzinie w naszym województwie.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

wrzesień 2020

 

Uczestnicy szkolenia dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego "Bez przemocy"  14-18.09.2020r. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego "Bez przemocy"  14-18.09.2020r. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy