Rolnictwo

Szkolenie dla kelnerów zakładów gastronomicznych – członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze

W dniu 28 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie dla kelnerów – pracowników zakładów gastronomicznych należących do sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

 Województwo Kujawsko-Pomorskie aktywnie działa w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od stycznia 2012 r. Głównym celem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest stymulowanie rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości poprzez promocję lokalnych i regionalnych produktów żywnościowych, wytwarzanych z lokalnych surowców rolnych. Inicjatywa przystąpienia naszego regionu do Sieci została podyktowana chęcią prowadzenia jeszcze lepszej promocji lokalnych i regionalnych produktów żywnościowych z Kujaw i Pomorza, skierowania zainteresowania konsumentów na żywność wysokiej jakości, a dzięki temu pobudzenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora żywnościowego.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie jakości obsługi gości indywidualnych oraz nabędą kwalifikacje i umiejętności zawodowe w tej dziedzinie. Planujemy również przeprowadzenie wykładu celem przygotowania pracowników do udzielania odpowiedzi na pytania klientów nt Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

 

W szkoleniu weźmie udział 35 kelnerów z różnych obiektów należących do Sieci.