Rolnictwo

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA 2018 r. w KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ogłosił nabór wniosków na 2018 rok składanych do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

 

Wszystkie dokumenty konieczne do przygotowania wniosku i jego złożenia znajdą Państwo tutaj.

Wnioski należy składać w terminie od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r., osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub przesłać przesyłką rejestrowaną zaadresowaną na ww. adres. Wnioski złożone po 6 lutym br. nie będą rozpatrywane (liczy się data nadania przesyłki).