Rolnictwo

Pani Magdalena Goral laureatka XVII edycji konkursu Sposób na sukces, fot. ze zbiorów prywatnych pani M. Goral
Pani Magdalena Goral laureatka XVII edycji konkursu Sposób na sukces, fot. ze zbiorów prywatnych pani M. Goral

Pochwal się sukcesem!

Jesteś przedsiębiorczy? Prowadzisz małą lub średnią firmę rodzinną, tworząc nowe miejsca pracy na wsi poza rolnictwem? Realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich? Wykorzystaj swoją szansę i zgłoś się do  udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników oraz organizacje pozarządowe.

 

Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego ideą jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Nagrody będzie można otrzymać w następujących kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

 

Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniają się do powstawania poza rolnictwem nowych miejsc pracy na wsi, co pozytywnie wpływa na ograniczenie bezrobocia oraz aktywizację lokalnych społeczności. Przedsięwzięcia te odgrywają ważną rolę w harmonijnym rozwoju gospodarki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą, wykorzystując zewnętrzne źródła finansowania.

 

W XVIII edycji konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane w 2016 roku i pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 25 stycznia 2018 r.  Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

 

Bożenna Łęcka-Mularczyk – tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 145; b.lecka@cdr.gov.pl
Katarzyna Toporska – tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 176, k.toporska@cdr.gov.pl

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono w regulaminie (do pobrania tutaj).