Rolnictwo

Logotyp konkursu „Sposób na Sukces”

Realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy? Zgłoś swoje przedsięwzięcie do XXI. edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na wsi, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa, a także przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub innych programów pomocowych.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, które spełniają wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności, z którą związane jest przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie.

 

W XXI edycji konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane od 1 lipca 2019 roku do 28 lutego 2021 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Małgorzata Pucek, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 12

Beata Filipiak, e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl, 22 125 62 13

 

Zasady udziału w konkursie ogłoszono na stronie Centrum pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces