Rolnictwo

Konkurs dla przedsiębiorczych rolników „Agricola-Syn Ziemi” – VI edycja

Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie rozwoju innowacyjnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego to idea organizacji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z  Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku organizują VI edycję Konkursu, który ma być okazją do prezentacji wyróżniających się rolników w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów do konkursu są: samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.

 

Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane są do 15 maja 2021 r.

 

Formularze wniosków będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: rolnictwo i obszary wiejskie, oraz w siedzibie organizatorów.

Wnioski prosimy dostarczyć do Biur Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolnicze (wykaz biur do pobrania), właściwych dla powiatów, w których zamieszkują zgłaszani rolnicy.

 

Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. (056) 621-83-80 lub tel. kom. 784-995-042, e-mail: j.jurzysta@kujawsko-pomorskie.pl

 

Zachęcamy do  współpracy i zgłaszania kandydatów na konkurs.

 

Do pobrania: