Rolnictwo

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Podpisanie umów z partnerami KSOW

W czwartek, 10 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się uroczyste podpisanie umów z Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację projektów w 2018 roku. Operacje zostały wyłonione w ramach konkursu 2/2018 ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla partnerów KSOW na wybór operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

 

Projekty Partnerów KSOW – lokalnych grup działania, ośrodka doradztwa rolniczego, izby rolniczej, organizacji pozarządowych i samorządów, dotyczą wielu aspektów rozwoju obszarów wiejskich począwszy od produkcji ekologicznej, promocji produktów tradycyjnych wysokiej jakości, poprzez pszczelarstwo, wsparcie lokalnych liderów, po aspekty związane z mechanizacją rolnictwa.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Partnerów KSOW, natomiast z ramienia Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy podpisali Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa oraz Wiesław Czarnecki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji.

 

– Mam nadzieje, że tak szerokie spektrum zagadnień przyczyni się do realnego rozwoju kujawsko-pomorskiej wsi. Życzę powodzenia przy realizacji projektów – mówił marszałek Dariusz Kurzawa.

 

Podpisanych zostało 11 umów. Łączna kwota dotacji to 341.372,58 zł. Środki zostaną wykorzystane na organizację szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych, których uczestnikami będą mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

           

Organizacja dwudniowego seminarium „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim – pierwsze doświadczenia”, złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, kwota dofinansowania – 33 000,20 zł

 

Wzmocnienie kompetencji i współpracy podmiotów z obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich Kociewia, złożony przez Lokalną Grupę Działania Gminy Powiatu Świeckiego, kwota dofinansowania – 4 818,00 zł

 

Ekologiczna żywność i kosmetyki, złożony przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN, kwota dofinansowania – 19 379,65 zł

 

Pszczoła ważnym ogniwem ekosystemu, złożony przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu , kwota dofinansowania – 37 690,36 zł

 

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, złożony przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, kwota dofinansowania – 51 800,00 zł

 

Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami, złożony przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, kwota dofinansowania – 16 071,86 zł

 

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi – wyjazd studyjny, złożony przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, kwota dofinansowania – 50 000,00 zł

 

Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi, złożony przez Gminę Aleksandrów Kujawski, kwota dofinansowania – 4 366,24 zł

 

„Bo w grupie siła”, złożony przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolnicza z siedzibą w Przysieku, kwota dofinansowania – 60 368,28 zł

 

Promocja regionu Kujaw i Pomorza oraz producentów wysokiej jakości żywności tradycyjnej i regionalnej zrzeszonych w Klastrze Spółdzielczym, Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej na targach ogólnopolskich, złożony przez Spiżarnię Kujawsko-Pomorską, Klaster Spółdzielczy, kwota dofinansowania – 26 678,00 zł

 

Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów, złożony przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, kwota dofinansowania – 37 199,99 zł

 

Projekty będą wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

Podpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. SR KSOWPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. SR KSOWPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. SR KSOWPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. SR KSOWPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. SR KSOWPodpisanie umów z partnerami KSOW, fot. SR KSOW