Rolnictwo

„Naturalna, zdrowa i bezpieczna żywność wyzwaniem – żywność wysokiej jakości” - konferencja w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji
„Naturalna, zdrowa i bezpieczna żywność wyzwaniem – żywność wysokiej jakości” – konferencja w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji

„Naturalna, zdrowa i bezpieczna żywność wyzwaniem – żywność wysokiej jakości” – to hasło konferencji, która odbyła się w czwartek 26 kwietnia 2018 w Ciechocinku.

Konferencja  zorganizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego miała na celu   przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej między innymi probiotyków i ich zastosowania w medycynie, turystyki kulinarnej, nowoczesnych rozwiązań IT i metod promocji oraz walorów prozdrowotnych gęsi Białej Kołudzkiej. Podczas konferencji odbył się przeprowadzony przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi pokaz kulinarny, podczas którego zaprezentowano proces przygotowania faszerowanej gęsi luzowanej. Goście konferencji wzięli udział w degustacji tak przygotowanej potrawy.

 

Stworzenie nowoczesnego sektora rolno-spożywczego jest jednym z celów strategicznych zapisanych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Podstawowym celem tego działania jest kompleksowy rozwój sektora rolno-spożywczego, obejmującego zarówno działalność rolniczą, jak i przetwórczą z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Działanie to jako cel stawia sobie: stworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie pozycji jako czołowego producenta żywności w Polsce, wykreowanie marki województwa w zakresie produkcji żywności oraz praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych w zakresie organizacji produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolnego. Istotną szansę rozwoju regionu upatruje się w wykreowaniu marki województwa jako czołowego producenta żywności w Polsce. Stworzenie rozpoznawalnej w skali kraju marki regionu wymaga skutecznej promocji regionalnych produktów żywnościowych. Działania promocyjne mają służyć również budowaniu tożsamości regionalnej.

 

Konferencja skierowana była do organizacji rządowych i pozarządowych, producentów i przetwórców żywności lokalnej, tradycyjnej, regionalnej, restauratorów, w tym członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, rolników i przetwórców żywności ekologicznej. Konferencja współfinansowana byłą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu NICHE (Program Interreg Europa).

 

„Naturalna, zdrowa i bezpieczna żywność wyzwaniem – żywność wysokiej jakości” - konferencja w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji„Naturalna, zdrowa i bezpieczna żywność wyzwaniem – żywność wysokiej jakości” - konferencja w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji„Naturalna, zdrowa i bezpieczna żywność wyzwaniem – żywność wysokiej jakości” - konferencja w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji