Rolnictwo

Zbiornik wodny, fot. UMWKP
Zbiornik wodny, fot. UMWKP

Ochrona Gruntów Rolnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych, zbiorniki małej retencji.

Jak co roku trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.

 

Terminy składania wniosków:

–     na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych do 31 stycznia 2024 r.,

–     na dofinansowanie zbiorników wodnych służących małej retencji do 30 kwietnia 2024 r.

 

Regulamin naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wraz z drukami wniosków znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.

tel.  566215933, 784994946, 784951983, 728494320

e-mail: d.sierakowska@kujawsko-pomorskie.pl, m.masewicz@kujawsko-pomorskie.pl, l.domski@kujawsko-pomorskie.pl