Rok Jana Pawła II

Zaproszenie do konkursu: „Mój ojciec – dobrze być razem”

W związku z realizacją „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Rodzina jest najważniejsza” oraz ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Jana Pawła II – papieża rodziny, Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na pracę pisemną pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”.

 
Konkurs ma na celu m.in. zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy dziecka i skierowany jest do osób w wieku 13 – 16 lat. Nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd rekreacyjno-turystyczny (2-dniowy spływ kajakowy) dla par: dziecko – ojciec/opiekun, do zrealizowania w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 września 2015 r.

Prace o objętości nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 3 strony formatu A4, oznaczone na kopercie dopiskiem „Mój Ojciec” (wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami), należy przesłać pocztą do 15 maja 2015 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87 – 100 Toruń

lub dostarczyć osobiście do jednego z Punktów Informacyjno-Podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń,  

biuro podawcze – parter;

  • Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,

biuro podawczo-kancelaryjne – parter.

Prace nadesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Do pobrania:

1.    Regulamin Konkursu;
2.    Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu – załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
3.  Oświadczenie rodzica/opiekuna wyrażające zgodę na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika Konkursu – załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Panią Dorotą Piekarek lub Panem Arkadiuszem Joppek pod numerem 56/656 10 57, bądź też na adresy poczty elektronicznej: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl, a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl.