Rok Jana Pawła II

Rok 2015 - Rokiem Jana Pawła II

Rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II

2 kwietnia minęła 10 rocznica śmierci Jana Pawła II, natomiast 27 kwietnia przypada pierwsza rocznica kanonizacji. W grudniu ub. roku  Sejm RP uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.

 

Motywem przewodnim obchodów roku są słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”.

Dom Kultury w Lubiewie włączając się w obchody roku Jana Pawła II zorganizował wystawę poświęconą pontyfikatowi naszego Wielkiego Rodaka.

Wystawa czynna będzie przez miesiąc kwiecień, a odwiedzający mogą zatopić się we wspomnieniach o życiu i pracy naszego papieża. W bogato ilustrowanych albumach można odkrywać każdy rok z trwającego 27 lat pontyfikatu, przypomnieć ostatnią drogę do Domu Ojca czy zapoznać się z encyklikami i testamentem Jana Pawła II.
Albumy, publikacje i inne dzieła tworzące wystawę pochodzą z prywatnych zbiorów mieszkańca Gminy Lubiewo.