Marka

Rekomendacje dotyczące stosowania znaków promocyjnych województwa w materiałach instytucji Samorządu Województwa

Rekomendacje dotyczące stosowania znaków promocyjnych województwa w materiałach instytucji Samorządu Województwa
(plik do pobrania)

 

Informacja o stosowaniu znaków promocyjnych (dotyczy instytucji kultury)