Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Piekarek Dorota

    Dane kontaktowe
  • Stanowisko: Kierownik Biura
  • Adres: M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  • Pokój: 8 (główny budynek)
  • E-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl
  • Telefon: 56 652 18 14