Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS przeprowadzonego w formie zdalnej.
Adam Guibourgé-Czetwertyński - posiedzenie plenarne K-P WRDS

W dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się I w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Neutralność klimatyczna szansą i wyzwaniem województwa kujawsko-pomorskiego

Prezentacje w przedmiotowym zakresie przedstawili zaproszeni goście, i tak:

  • Transformacja gospodarcza w kierunku Zielonego Ładu w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+, zagadnienie przybliżył - Pan Mariusz Leszczyński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
  • Krajowa polityka w obszarze neutralności klimatycznej, temat omówił  - Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
  • Neutralności klimatycznej z punku widzenia rynków energetycznych i polityki UE zaprezentował - Pan Krzysztof Bolesta z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii.

 

  1. Realizacja programów rządowych:

- czyste powietrze                                      

- budowa biogazowni

Prezentacje w przedmiotowym zakresie przedstawili zaproszeni goście, i tak:

  • Dofinansowanie Programu Czyste Powietrze, przedstawił - Pan Dariusz Wrzos, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
  • Rozwój zielonej energii pochodzącej z biogazowni rolniczych, zaprezentował - Pan Stanisław Zimnicki,  Dyrektor OT w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Z tworzeniem biogazowni, zapoznał uczestników posiedzenia - Pan Rafał Zglinicki, Prezes Zarządu Biogazowni Rypin Sp. z o.o.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Stosownie do zapisów Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego „Program i harmonogram działania K-P WRDS na rok 2021”, został przyjęty przez Prezydium K-P WRDS. Program  został opracowany w oparciu o propozycje zagadnień przedstawionych przez każdą z organizacji wchodzącą w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową.

 

Z uwagi na brak quorum, uchwała w przedmiotowym zakresie zostanie poddana  głosowaniu w trybie korespondencyjnym do dnia 20 lutego br., po ponownej weryfikacji tematów przez Prezydium Rady.

 

Adam Guibourgé-Czetwertyński - posiedzenie plenarne K-P WRDSDariusz Wrzos posiedzenie plenarne K-P WRDSKrzysztof Bolesta - posiedzenie plenarne K-P WRDSKrzysztof Matela -posiedzenie plenarne K-P WRDSMariusz Leszczyński - posiedzenie plenarne K-P WRDSPiotr Holka - posiedzenie plenarne K-P WRDSSławomir Wittkowicz - posiedzenie plenarne K-P WRDSZbigniew Wyszogrodzki - posiedzenie plenarne K-P WRDS

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone