Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Przysiek

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Z udziałem ekspertów, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i gości z innych polskich regionów odbyło się 26 września w Przysieku pod Toruniem posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone potencjałowi gospodarczemu i żeglugowemu dolnej Wisły. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się kaskadyzacja dolnego biegu najdłuższej z polskich rzek, budowa stopnia wodnego w Siarzewie w powiecie aleksandrowskim (powinna ruszyć w przyszłym roku) i planowane utworzenie węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec (port kontenerowy na Wiśle, terminal kolejowy w Emilianowie i lotnicze cargo). Była też mowa o tym, jak wygląda polska żegluga śródlądowa na tle tego, co robią w tej materii najsilniejsze gospodarczo państwa Europy.

 

W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść, prof. Zbigniew Babiński z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przemysław Rdes z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ekspert w Biurze Projektów Strategicznych Wód Polskich inż. Przemysław Sobiesak i ekspert hydrotechniki dr Janusz Granatowicz, a także reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

 

Zobacz też:

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami. Przewodniczącym KPWRDS jest obecne reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu marszałkowskiego

 

26 września 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2019 r.

 

Posiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie WRDS poświęcone potencjałowi gospodarczemu Wisły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone