Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny
II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny

W dniu 23 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się II w tym roku posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia było:

  1. Dyskusja dotycząca postulatów Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, kierowanych do Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Zespołu ds. ochrony zdrowia.
  2. Omówienie odpowiedzi Departamentu Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia dot. Stanowiska nr 1/2019 strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

Ustalenia:

Na podstawie dostępnych materiałów oraz postulatów przekazanych przez Dyrektorów niektórych DPS-ów naszego regionu, Zespół do spraw ochrony zdrowia zwróci się do Prezydium K-P WRDS o poparcie wniosku:

„Czy świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej powinny być kontraktowane i finansowane przez NFZ jako odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom DPS-ów?

Jeśli nie to:

Jaką drogę rozwiązania problemu widzi NFZ w sytuacji gdy, pełniące obecnie funkcje zakładów opieki długoterminowej DPS-y nie są w stanie zapewnić ciągłości podawania leków i wykonywania procedur medycznych zabezpieczanych aktualnie przez pielęgniarki, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji pogłębiającego się ich deficytu?”

 

Członkowie Zespołu po analizie Stanowiska nr 1/2019 i udzielonej przez Departament Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedzi KP-WRDS w wyniku dyskusji jednogłośnie wnoszą do Prezydium Rady o ponowne skierowanie do DZ I NFZ ww. stanowiska o doprecyzowanie odpowiedzi na problemy w nim wskazane, gdyż pismo znak: DSOZ.401.944.2019 z dnia 08 maja 2019 r., nie rozwiązuje wątpliwości zawartych w stanowisku.

 

II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone