Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny
I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się I w tym roku posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia było:

  1. Przyjęcie regulaminu Zespołu ds. ochrony zdrowia;
  2. Polityka senioralna - trudna sytuacja Domów Pomocy Społecznej naszego regionu.

 

Ustalenia:

W wyniku zmian regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zmianie ulega regulamin Zespołu ds. ochrony zdrowia, który został przyjęty jednomyślnie.

 

Na podstawie uzyskanych informacji oraz przekazane przez DPS postulaty dotyczące trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej naszego regionu na kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia zostanie wypracowane Stanowisko Zespołu dotyczące wprowadzenia rozwiązań systemowych w powyższym zakresie. Stanowisko to zostanie następnie przedstawione na najbliższym posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyI posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone